söndag 15 oktober 2017

Varma hälsningar från en förföljd församling i Guantánamo, Kuba

Efter ett besök på tre dagar hos syskonen i Guantánamo i östra Kuba, är det svårt att kort sammanfatta alla de intryck som präglats inom mig. Resan är oförglömlig.

Familjen Rigal hemundervisar sina barn.
Fr v: Ramón, Joel, Ruth och Adya.
Bakgrunden till besöket är att jag via internet kunnat följa en del av familjen Ramón och Adya Rigals kamp att hemundervisa sina barn Ruth 12 och Joel 7. Vi fick kontakt tack vare den amerikanska organisationen för hemundervisare HSLDA och under den korrespondens vi sedan hade såg jag mer och mer hur vår egen situation i Sverige på många sätt liknade deras. Samma totalitära skolsystem råder på Kuba som i Sverige. Skillnaden är att Kuba är ett stängt land som ända in i minsta detalj styrs med järnhand av ett kommunistiskt parti.