söndag 28 maj 2017

Nytt nummer av Midnattsropet

Nytt nummer av Midnattsropet

Några av rubrikerna i Midnattsropet nummer 2 2017:

Efterreformatorisk kyrka eller väckelserörelse
Ledare av Berno Vidén
Hoppets budskap till en dödsmärkt värld
Vittnesbörd från Påskkonferensen 2017
Såsom ljungelden
Appell av Bertil Fredriksson
Om kriget kommer
Av Emanuel Johansson

Läs på www.midnattsropet.se