torsdag 20 oktober 2016

Expeditionslokaler i Mont-Leon snart färdiga

Expeditionslokaler i Mont-Leon snart färdiga

Långt uppe i haitiska bergen ligger Mont-Leon. Under flera års tid har barnen i området fått hjälp med skolgång genom att Comunidad Maranata betalar samtliga lärarlöner. Villkoret är att barnen då ska få studera gratis. Fler än 600 barn är idag inskrivna i skolan.


Orkanen Matthew drabbade värst Haitis södra delar, och det är också där som det mesta av alla insatser gjorts och fortfarande görs. Konvojer med lastbilar och fartyg med nödproviant  når fram och hjälper många. Men även områden längre upp i Haiti har drabbats av sönderregnade hus, förstörda skördar etc. 

Förberedelser för att gjuta tak över nya expedtionslokaler.
I Mont-Leon repareras för närvarande skador i skolan som orsakats av orkanen Matthew. Dessutom har vi börjat att bygga en lärarexpedition och arkivutrymmen för att på ett tryggt och säkert sätt kunna förvara läromedel, betyg etc. I dagarna gjuts takplattan på det nya huset.
Elever i Mont-Leon framför den mycket enkla skolan

Vi fortsätter att vädja om hjälp för att långsiktigt kunna hjälpa barnen i området. Vill du vara med? Sätt in en gåva på Maranataförsamlingens Plusgiro 44 10 05-6. Märk: Haiti.