torsdag 20 oktober 2016

Expeditionslokaler i Mont-Leon snart färdiga

Långt uppe i haitiska bergen ligger Mont-Leon. Under flera års tid har barnen i området fått hjälp med skolgång genom att Comunidad Maranata betalar samtliga lärarlöner. Villkoret är att barnen då ska få studera gratis. Fler än 600 barn är idag inskrivna i skolan.


torsdag 13 oktober 2016

Församlingen - ett idealsamhälle


Alla kategoriklyftor i församlingen måste bort, mellan svart och vit, hög och låg, yngre och äldre. I annat fall förnekar vi Kristi försoningsverk. Men är vi ett i Kristus, måste väl också detta slå igenom i alla relationer? Har vi allt annat gemensamt, måste inte då även plånboken inkluderas?

Vi publicerar här ett referat från ett församlingsmöte 1974 (MR nr 14/1974) som en påminnelse om nödvändigheten av att ständigt söka församlingens urkristna ideal.

Text: Arne Imsen (1974)
Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet,
och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra
 i jublande, innerlig glädje.

fredag 7 oktober 2016

Haiti hårt drabbat av orkanen Matthew, över 1 000 döda

Samtidigt som orkanen Matthew nått Floridas kust börjar informationer komma om hur främst Haiti drabbats. I skrivande stund rapporteras om 339 dödsfall och stor materiell förödelse (bilderna har kopierats från dominikanska tidningar).

Vi har ännu inte lyckats få kontakt med våra vänner i Baptiste och Mont-leon, där Maranataförsamlingen stöder en skola med 600 barn. Några timmar innan orkanen nådde Haiti meddelade oss skolans rektor Luka Pierre följande:

- Det är många hus som skadats här i Baptiste. Jag vet ännu inte hur det är uppe i Mont-Leon eftersom det inte finns någon kommunikation.

 Så fort vi får mer information om läget i Mont-Leon och hur det gått för skolan och de elever som regelbundet får ekonomisk hjälp av församlingen, kommer texten att uppdateras.
---
Uppdatering (7/10 kl 12:45): Vi har nu haft kontakt med skolans rektor Mont-leon, Luka Pierre. Det finns inga dödsfall rapporterade i Baptiste eller Mont-Leon men däremot en hel del materiell förstörelse. Grödor som blivit förstörda och hus som rasat. Luka nämnde speciellt sju fattiga familjer från Mont-Leon som förlorat sina hus.
Uppdatering: Minst 842 döda bara i Haiti. 60 000 hemlösa. 
Uppdatering (10/10): Antalet döda efter orkanen uppges nu vara minst 1 000. Svåra kolerautbrott följer då vattenkällorna svämmas över och förorenas. Nödleveranser försvåras p.g.a. att vägar och broar förstörts.

Välkommen att ge en gåva till de drabbade. Maranataförsamlingen förmedlar via
plusgiro 44 10 05-6.
Märk betalningen "Haiti".

Skolan i Mont-Leon, Haiti