torsdag 19 maj 2016

SVT följer upp om Sundbybergs stads bojkott av församlingens hotell

SVT följer upp om Sundbybergs stads bojkott av församlingens hotell

Idag har SVT Nyheter Stockholm sänt en uppföljning om Sundbybergs stads bojkott av Pilgrimshem hotell i Bromma. Bojkotten motiverade politikerna med att hotellet drivs av Maranataförsamlingen.
- Vi vet att det här hotellet ligger på samma ställe som församlingen har sina lokaler och vi kan inte garantera att de människor som placeras där inte påverkas av Maranata-rörelsens värderingar, säger Sundbybergs kommunalråd Josefin Malmqvist (M).
Församlingens talesman Berno Vidén ifrågasätter att en politiker straffar en församling för deras åsikter. 

Stockholms stads socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) uppträder mer korrekt i programmet genom att påminna om att enligt regeringsformen så kan en kommun inte fatta ett principbeslut att inte köpa tjänster från en aktör baserat på deras religiösa övertygelse eller åsikter.

Stockholms opositionsborgarråd Cecilia Brinck (M) påstår felaktigt att flera medlemmar i rörelsen inte låter sina barn gå i skolan och därför borde staden inte heller köpa tjänster av Pilgrimshem hotell. Berno Vidén har tidigare svarat på anklagelserna i ett pressmeddelande:
Det är en grov lögn att påstå att församlingsmedlemmars barn inte får gå i skolan. Varje familj fattar sina egna beslut; hemundervisning - eller ej. - - - Dessutom är okunskapen i ärendet alarmerande då utbildningsnämndens gruppledare anger som ”aktör”, det som i verkligheten är två familjer med sin församlingstillhörighet i Maranataförsamlingen, men som varken säljer tjänster till staden eller är anställda av Pilgimshem Hotell.
Programmet är i övrigt sakligt och kan ses här.