lördag 16 april 2016

Ladda ner boken Fruktad Frihet av Arne Imsen

Ladda ner boken Fruktad Frihet av Arne Imsen

Boken Fruktad Frihet av Arne Imsen som gavs ut 1970, finns nu att ladda ner som PDF.
Klicka här för att ladda ner.

Nedan följer förordet:"Maranata", urkristendomens kända böne- och hälsningsord ur arameiskan, exploderade plötsligt i det oförberedda sextiotalets välfärdssverige med många väckelse tabun.
Den här boken handlar om preludierna till den tjutande stormvind som dragit fram över landet, och vad den fört med sig av synbara förvecklingar och frontförändringar på det religiösa stridsfältet. Det är ett komprimerat förlopp, inte så lätt att fånga in och objektivt skildra från den centrumplats, där jag hela tiden haft min observationspost.
Anteckningar, brev pressklipp och minnesbilder har hämtats fram ur gömmorna och dammats av för att åter ge substans åt företeelser många diskuterat och givit sina bilder av.
Det är ett laddat stoff med många kontroversiella inslag. Jag kan naturligtvis inte åberopa någon neutralitet vid återgivningen.
Jag har emellertid, utan någons uppdrag, beslutat ge min skildring av detta intressanta skeende i två böcker. Den första, skriven under några månader av hård arbetspress med tältmöten, sommarkonferenser, tidningsutgivning, och evangelistsammandragningar och allt övrigt förekommande församlingsarbete, överlämnas härmed till intresserade läsare.

Många namn finns med i bokens persongalleri. Då de passerar revy är det inte alltid i smickrande roller, men avsikten har inte varit att skandalisera, utan fastmer att informera. Då personer varit centralgestalter i scener, vilka utspelats inför öppen ridå, har dessa tillbakablickar återgivits obeslöjade. Därmed också förhindrande att hela yrkesgrupper eller religiösa kategorier onödigtvis misstänkliggörs. Det är ideerna och principerna bakom orden och handlingarna denna bok vill lyfta fram för att i någon mån belysa en religiös minoritets existensvillkor såsom väckelse i det moderna samhället.
Jag förmodar att de, som i denna konfrontation personifierar motståndslägret inte skäms för sina insatser, då de här känner igen sig som belysande illustrationsobjekt i denna preliminära uppgörelse.

Jag vill tacka den stab av trofasta medarbetare, som inte sparat några mödor för att få mina manus till trycket och boken, vars eventuella överskott går till tidnings-, gatu- och anstaltsmissionen, färdig.

Skärholmen i oktober 1970
AI.