tisdag 22 mars 2016

Idag går våra tankar till alla drabbade i Bryssel

Dagens attack i Bryssel bär ondskans prägel och är en tydlig och skrämmande bekräftelse på hur bräckligt det öppna samhället är. Samtidigt påminns vi om vad bibelns profetior säger om vår tid. De äger stor aktualitet idag och kan inte bortförklaras.

Det Europa drabbas av kan ses som preludier till undervisningen Jesus gav om tidens slut.
Vi lider med dem som lider och sörjer med de sörjande. Jesus och hans budskap är mänsklighetens enda hopp; Jesus kommer!

”Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig."”
‭‭Lukasevangeliet‬ ‭21:25-28‬

fredag 11 mars 2016

Sean och Nicholas i Haiti - se video från Mont-Leon

Barnen i Mont-Leon studerar gratis tack vare den hjälp som Comunidad Maranata förmedlar till skolan där. I början av mars månad var Sean och Nicholas där. Se deras video som fångar miljöer och ger en fin bild av missionens insats i Haiti.

onsdag 9 mars 2016

Politikerdrev mot Maranataförsamlingen

Pressmeddelande
Svar på Nya Moderaternas publicering på mynewsdesk.com idag (9/3-16)

Det politiska partiet Nya Moderaterna anklagar Maranataförsamlingen för att bryta mot lagen. Anklagelserna är grova. Enligt partiets pressmeddelande publicerat på Mynewsdesk.com idag, tvingar Maranataförsamlingen sina medlemmar att ta sina barn ut ur skolan. Enligt samma meddelande tillämpar rörelsen också barnaga som en naturlig del av uppfostran. Ser författarna själva vad de skriver?

Maranatarörelsen agar inte barn. Att ifrågasätta agalagen och dess syften är inte detsamma som att tillämpa aga. Maranataförsamlingen för en ideologisk kamp till stöd för familjen och ifrågasätter flera lagar vilka har som syfte att försvaga familjens roll i samhället, en kamp som inte är vare sig olaglig eller odemokratisk. För den som slår barn finns påföljder i Brottsbalkens paragrafer och bestämmelser. Ingen kan dömas utifrån agalagen eftersom den saknar straffsats.

Det är en grov lögn att påstå att församlingsmedlemmars barn inte får gå i skolan. Varje familj fattar sina egna beslut; hemundervisning - eller ej.
Att skolan i Sverige befinner sig i kris är ingen hemlighet. Den strikta skolplikt som idag råder har ifrågasatts, bland annat av Centerpartiet som för ett par år sedan övervägde att införa läroplikt i partiets programförklaring. I så gott som alla västerländska länder är rätten till hemundervisning en mänsklig rättighet som miljontals familjer utövar.

Är måhända Stockholms socialnämnds vice ordförandes uttalande “Vi ska inte stödja företag och verksamheter som är kopplade till organisationer som inte följer lagstiftning eller delar stadens grundläggande demokratiska värderingar”, ett ärende för Diskrimineringsombudsmannen?
Dessutom är okunskapen i ärendet alarmerande då utbildningsnämndens gruppledare anger som ”aktör”, det som i verkligheten är två familjer med sin församlingstillhörighet i Maranataförsamlingen, men som varken säljer tjänster till staden eller är anställda av Pilgimshem Hotell.

Kritisera oss gärna men håll er till sak utan att ta till vidlyftiga och grundlösa beskyllningar. Yttrandefriheten gäller alla.

Berno Vidén

Maranataförsamlingen i Stockholm