onsdag 8 juli 2015

Midnattsropet fortsätter proklamera tidens korthet och Jesu snara tillkommelse

Midnattsropet fortsätter proklamera tidens korthet och Jesu snara tillkommelse

Ännu ett nummer av Midnattsropet finns nu tillgängligt att läsa (www.midnattsropet.se).

Tidens tecken talar sitt tydliga språk: Jesus kommer! Flera dramatiska händelser bekräftar den sanningen. Här vill Midnattsropet vara en härold till uppmuntran och inspiration, men också till varning och vägledning i en tid som alltmer präglas av fientlighet mot evangelium.

I senaste numret (nr 3 2015) aktualiseras flera fenomen i vår tid som vittnar om avfallets konsekvenser. Skolan tar ett allt större grepp om den unga generationen, vilka alla ska tvingas in i den offentliga skolan och där formas efter samhällets ideologier. Förföljelsen mot familjer som valt att exempelvis hemundervisa tilltar kraftigt. Läs mera här.

Kristendomsförföljelsen avancerar också i USA, ett land som historiskt sett uppbyggts med Guds bud som grund (mer om detta i nästa nummer). Det har nog inte gått någon förbi att USA:s högsta domstol federalt beslutat att samtliga delstater måste viga enkönade par. En röst reagerade så här: "Regeringen kommer att ställa trons folk i en omöjlig situation där de kommer att tvingas att välja mellan att lyda Gud eller att lyda regeringen." Läs mera här.

Midnattsropet vill fortsätta att ropa ut sanningen om Jesu snara tillkommelse. Tiden är kort och mycket, mycket allvarlig. Var med i förbön och beställ gärna flera exemplar att dela ut. Vi sänder dem till dig kostnadsfritt. Kontakta oss här.

Maranata - Jesus kommer!