måndag 15 juni 2015

Välkommen till Sommarkonferensen 14 - 19 juli

Välkommen till Sommarkonferensen 14 - 19 juli

Vi lever i den yttersta tiden men det är förvånansvärt tyst gällande de frågor som har med Jesu andra tillkommelse att göra. Tystnaden i sig är också den ett tidstecken och borde få oss att reagera ty I en stund då ingen väntar det ska Människosonen komma.

I juli är det dags för Maranatafolkets årliga Sommarkonferens på Bällsta missionscenter i Bromma. Helgen den 11 och 12 juli är avskild för evangelisation i Stockholm, både dag- och kvällstid samt bönemöten. Konferenstältet kommer sedan att resas under måndagen.

Konferensens bibelstudier inleds på tisdagen den 14 juli och fortsätter fram till och med avslutningen söndagen den 19 juli, med väckelsemöten i tältet på kvällarna.

Du som vill vara med på Sommarkonferensen på Bällsta, Bromma, är varmt välkommen! Enkel logi kan ordnas. Hör av dig till församlingen med en anmälan. Tveka inte! Tiden är kort och vi behöver ta vara på varje tillfälle som ges för att nå ut med evangelium.

Jesus sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut