måndag 15 juni 2015

Välkommen till Sommarkonferensen 14 - 19 juli

Vi lever i den yttersta tiden men det är förvånansvärt tyst gällande de frågor som har med Jesu andra tillkommelse att göra. Tystnaden i sig är också den ett tidstecken och borde få oss att reagera ty I en stund då ingen väntar det ska Människosonen komma.

I juli är det dags för Maranatafolkets årliga Sommarkonferens på Bällsta missionscenter i Bromma. Helgen den 11 och 12 juli är avskild för evangelisation i Stockholm, både dag- och kvällstid samt bönemöten. Konferenstältet kommer sedan att resas under måndagen.

Konferensens bibelstudier inleds på tisdagen den 14 juli och fortsätter fram till och med avslutningen söndagen den 19 juli, med väckelsemöten i tältet på kvällarna.

Du som vill vara med på Sommarkonferensen på Bällsta, Bromma, är varmt välkommen! Enkel logi kan ordnas. Hör av dig till församlingen med en anmälan. Tveka inte! Tiden är kort och vi behöver ta vara på varje tillfälle som ges för att nå ut med evangelium.

Jesus sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut

lördag 13 juni 2015

Haiti 10-11 juni 2015

Tidigt på morgonen onsdagen den 10 juni reste jag och Sean Ureña västerut.

måndag 1 juni 2015

Tältmöten Rålambshovsparken

Nu är det bara lite drygt en vecka kvar tills vi reser tältet i Rålambshovsparken. 
10 - 14 juni inbjuder vi var och en som har möjlighet att komma och vara med. På dagarna är det evangelisation i Stockholm och senare på kvällen är det väckelse- och frälsningsmöte i tältet.
Tiden att verka är kort, men idag är frälsningens dag. Var med du också och för ut evangelium om Jesus Kristus!
Mer information här.